Tilskuddsordninger og skjema

Det finnes ulike tilskuddsordninger til skogbruk. Her er en oversikt, tilskuddssatser og søknadsskjema.

Skogkultur

Tilskuddsordninger og satser for skogkultur. (PDF, 260 kB)

 

Driftstilskudd

I forbindelse med hogst av skog er det diverse tilskuddsordninger. Tilskuddsordninger for hogst av skog. (PDF, 234 kB)

 

Tilskudd til godkjente landbruksveier

Det kan søkes om tilskudd til godkjente landbruksveier. Tilskuddsmidlene forvaltes av Fylkesmannen men søknaden går gjennom kommunen. Bilveier er prioritert.

Retningslinjer for tilskudd til landbruksveier. (PDF, 234 kB)

Søknadsskjema for tilskudd til landbruksveier

 

Planting av utenlandske treslag

Søknadsskjema for planting av utenlandske treslag.

Forskrift for planting av utenlandske treslag.

Veileder for planting av utenlandske treslag

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy