Tilskuddsordninger og skjema

Det finnes ulike tilskuddsordninger til skogbruk. Her er en oversikt med retningslinjer, tilskuddssatser og søknadsskjema.

Skogkultur

For 2023 er Averøy kommune tildelt 30000 kr fra Statsforvalteren til NMSK (nærings- og miljøtiltak i skogbruket). 
Averøy kommune har også et kommunalt tilskudd til skogkultur, rammen for dette er i 2023 på 30000 kr. 

Kommunestyret vedtok i møte den 09.05.2022 Tilskuddssatser for NMSK (nærings- og miljøtiltak i skogbruket) og kommunalt tilskudd til skogkultur gjeldende fra og med 2022 (PDF, 83 kB) i Averøy kommune.

For 2023 er det også et statlig (nasjonalt) tilskudd med følgende tilskudd og tilskuddssatser:
Gjødsling av skog 50%.
Tettere planting ved nyplanting: 60%.
Suppleringsplanting 40%.

Mer informasjon om gjødsling
Mer informasjon om tettere planting

For alle tilskuddsordninger gjelder et regelverk med forutsetninger.

Søknadsskjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

 

Driftstilskudd

I forbindelse med hogst av skog er det diverse tilskuddsordninger. Forvaltningsutvalget har vedtatt følgende retningslinjer gjeldende fra og med 2022:

Tilskudd til skogsveier og driftstilskudd i skogbruket i Averøy fra og med 2022 (PDF, 647 kB)

Søknadsskjema forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane mm. 

For 2023 er Averøy kommune tildelt 100 000 kr til driftstilskudd og tilskudd til bygging av landbruksveier fra Statsforvalteren.

 

Tilskudd til godkjente landbruksveier

Det kan søkes om tilskudd til godkjente landbruksveier. Forvaltningsutvalget har vedtatt følgende retningslinjer for Averøy gjeldende fra og med 2022:  

Tilskudd til skogsveier og driftstilskudd i skogbruket i Averøy kommune (PDF, 647 kB)

Søknadsskjema for tilskudd til landbruksveier

 

Planting av utenlandske treslag

Søknadsskjema for planting av utenlandske treslag.

Forskrift for planting av utenlandske treslag.

Veileder for planting av utenlandske treslag

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy