Tilskuddsordninger og skjema

Det finnes ulike tilskuddsordninger til skogbruk. Her er en oversikt, tilskuddssatser og søknadsskjema.

Skogkultur

Tilskuddsordninger og satser for skogkultur. (PDF, 187 kB)

Søknadsskjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

 

Driftstilskudd

I forbindelse med hogst av skog er det diverse tilskuddsordninger.

Tilskuddsordninger og tilskuddssatser til skogsveier, taubanedrift, manuell felling, lang driftsveilengde og drift av glissen skog 2019 (PDF, 116 kB)

Søknadsskjema

Søknadsskjema forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane mm.

 

Tilskudd til godkjente landbruksveier

Det kan søkes om tilskudd til godkjente landbruksveier. Tilskuddsmidlene forvaltes av Fylkesmannen men søknaden går gjennom kommunen. Bilveier er prioritert.

Retningslinjer for tilskudd til landbruksveier. (PDF, 116 kB)

Søknadsskjema for tilskudd til landbruksveier

 

Planting av utenlandske treslag

Søknadsskjema for planting av utenlandske treslag.

Forskrift for planting av utenlandske treslag.

Veileder for planting av utenlandske treslag

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy