Utsiktsrydding på kommunal eiendom

Noen huseiere med tomt som grenser inn til Averøy kommunes eiendom ønsker å felle trær for å få bedre utsikt. Kommunen har laget retningslinjer for etter søknad å gi tillatelse til dette.

Retningslinjer for søknader om hogst av skog (utsiktsrydding) på Averøy kommunes eiendommer. (PDF, 241 kB)

Søknad om hogst skal være skriftlig og beskrive formålet.

Som vedlegg til søknaden skal det være:

-             Kart (flyfoto) som klart viser området som ønskes hogd.

-             Utfylt og undertegnet «Egenerklæring for vedhogger (PDF, 76 kB)».

 

En evt. tillatelse til rydding og fjerning av skog skjer på følgende betingelser:

  1. De felte trærne skal kvistes, området skal ryddes og kvisten legges i hauger. Evt. stier o.l. skal være fri for kvist. Stammer og grov kvist fjernes fra kommunens eiendom.
  2. Dersom demensboligene på Bremsnes har behov for ved leveres halvparten av veden ferdig kappet og kløvd i 30 cm lengde i småsekker til demensboligene på Bremsnes som tidvis har behov for ved til glede for beboerne. Ta kontakt med vaktmesteren for demensboligene Halgeir Kippernes på tlf 954 07 451 for å høre om de for tiden har behov for ved og hvordan evt levering av veden skal foregå.
  3. Tidsfrist for gjennomføring av ryddingen er 1 år.
  4. Tillatelsen til hogst fra Averøy kommune er personlig til søkeren som utfører utsiktsryddingen for egen regning og for egen risiko iht. underskrevet egenerklæring.