Bestille matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

Les mer om matrikkelbrev her.

At utstedelsen av matrikkelbrevet er attestert betyr at kommunen skriftlig bekrefter at opplysningene er i samsvar med innholdet i matrikkelen. Det betyr altså ikke at kommunen går god for at alle opplysningene i matrikkelen er korrekte. Dersom du mener opplysningene i matrikkelen er feil, har du mulighet til å endre disse dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Så snart en sak nevnt i matrikkellovens § 24 er fullført, for eksempel en oppmålingsforretning, skal du dersom din eiendom eller rettighet er berørt, motta matrikkelbrev eller utdrag som viser hva som er rettet. Dette er en dokumentasjon eller bekreftelse på at resultatet av forretningen er ført i matrikkelen. Et matrikkelbrev vil være et bevis på at du har vært kjent med det som sto i matrikkelen ved denne datoen. I oversendelsen skal det også opplyses om adgangen til å klage, og klagefristene.

Matrikkelbrev kan også bestilles ved behov hos kommunen. Det gjøres ved å sende e-post til post@averoy.kommune.no eller fylle ut skjemaet nederst i denne artikkelen.

Prisen for uttak av matrikkelbrev framgår av gebyrregulativet

Se også nettjenesten Se eiendom som viser den informasjonen i matrikkelen som kan utleveres til alle.

Kontaktinformasjon

Jarl Runar Flemmen
Ingeniør - oppmåling
E-post
Telefon 48 26 79 00
Berit Höhle
Ingeniør - oppmåling
E-post
Telefon 46 87 48 29
Mobil 46 87 48 29

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy