Bestille matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved en gitt dato.

Les mer om matrikkelbrev her.

At utstedelsen av matrikkelbrevet er attestert betyr at kommunen skriftlig bekrefter at opplysningene er i samsvar med innholdet i matrikkelen. Det betyr altså ikke at kommunen går god for at alle opplysningene i matrikkelen er korrekte. Dersom du mener opplysningene i matrikkelen er feil, har du mulighet til å endre disse dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Så snart en sak nevnt i matrikkellovens § 24 er fullført, for eksempel en oppmålingsforretning, skal du motta matrikkelbrev dersom din eiendom eller rettighet er berørt. Dette er en dokumentasjon eller bekreftelse på at resultatet av forretningen er ført i matrikkelen. Et matrikkelbrev vil være et bevis på at du har vært kjent med det som sto i matrikkelen ved denne datoen. I oversendelsen av matrikkelbrevet skal det også opplyses om adgangen til å klage, og klagefristene.

Matrikkelbrev kan også bestilles ved behov hos kommunen. Det gjøres ved å sende e-post til post@averoy.kommune.no eller fylle ut skjemaet nederst i denne artikkelen.
Prisen for uttak av matrikkelbrev framgår av .......

Se også nettjenesten Se eiendom som viser den informasjonen i matrikkelen som kan utleveres til alle.

Felt merket med * må fylles ut

Kontaktinformasjon

Jarl Runar Flemmen
Ingeniør - oppmåling
E-post
Telefon 482 67 900
Berit Höhle
Ingeniør - oppmåling
E-post
Telefon 468 74 829
Jan Peder Smenes
Konsulent - Matrikkelfører
E-post
Telefon 941 86 134

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy