Påvisning av eiendomsgrenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Dette er en landmålingsteknisk tjeneste som kan bestilles hos oss.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. Grensene blir ikke endret.

Nymerking

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille nymerking av eiendomsgrensen(e).

Klarlegging ved oppmålingsforretning

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Dette gjelder eldre eiendommer som er etablert ved skylddelingsforretning, utskiftning eller tilsvarende

Hvordan søke

For begge tilfellene brukes skjema for Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Legg ved kart som viser hvilke grenser/grensepunkt som ønskes påvist samt eventuelt annen nødvendig dokumentasjon. Legg gjerne med et følgebrev med utfyllende opplysninger.

Søknaden skal være signert av den eller de som er eier eller fester av eiendommen.

Levering av søknaden

Søknaden kan leveres oss pr. post, ved oppmøte eller på e-post.

  • Postadresse: Averøy kommune, Postboks 152, 6538 AVERØY
  • Besøksadresse: Servicekontoret, Bruvollveien 4, AVERØY
  • E-postadresse: post@averoy.kommune.no 


Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Hva koster det?

Tjenestene faktureres etter gjeldene gebyrregulativ for Kart og oppmåling

Kontaktinformasjon

Jarl Runar Flemmen
Ingeniør - oppmåling
E-post
Telefon 482 67 900
Berit Höhle
Ingeniør - oppmåling
E-post
Telefon 468 74 829

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy