Tegninger og dokumenter fra arkiv

Tegninger og ferdigattester finner du i byggesakene i vår innsynsløsning. Skal du ha dokumenter fra eldre byggesaksarkiv (før 1. januar 2008) må du kontakte servicekontoret.

Dokumenter i nyere saker er helt eller delvis tilgjengelig i våre web-innsynsløsninger. Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Du må du ta kontakt med servicekontoret 

For byggesaker som er under behandling har en også tilgang til dokumentene via GeoInnsyn.

Artikkelliste