Reguleringsplanforslag for landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Smedvågen. Fastsetting av planprogram.

Averøy formannskap behandlet planprogrammet for reguleringsplanforslag for landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Smedvågen i møte 7. juni. Planprogrammet ble fastsatt politisk etter plan- og bygningsloven §12-9.

Konsekvensutredning og planforslag vil bli utarbeidet etter det fastsatte planprogrammet.

Saksframlegg (PDF, 3 MB)  
Fastsatt planprogram (PDF, 2 MB)