Jegerprøven

Alle som skal drive jakt i Norge må være registrert i Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift.  For å bli registrert i jegerregisteret må en ha deltatt på et jegerprøvekurs og bestått jegerprøveeksamen.

Arrangør av jegerprøvekurs er vanligvis Norges jeger og Fiskerforbund avd Møre og Romsdal. Kurset arrangeres normalt på ettervinteren.

Kommunen har ansvar for å arrangere jegerprøveeksamen for kandiadater som er bosatt i kommunen.

Artikkelliste