Jegerprøven

Alle som skal drive jakt i Norge må være registrert i Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift.  For å bli registrert i jegerregisteret må en ha deltatt på et jegerprøvekurs og bestått jegerprøveeksamen.

Arrangør av jegerprøvekurs er vanligvis Norges jeger og Fiskerforbund avd Møre og Romsdal. Kurset arrangeres normalt på ettervinteren.

Kommunen har ansvar for å arrangere jegerprøveeksamen for kandiadater som er bosatt i kommunen.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy