Planer og rapporter


Bruk av drone med varmesøkende kamera som metode for å finne rådyrkalver i eng før slått

Målet med prosjektet er å finne mer effektive og rasjonelle metoder for å finne og redde flere rådyrkalver fra å bli slått ihjel eller lemlestet av slåmaskiner ved slått av gras. Prosjektet har som formål å teste ut drone med varmesøkende kamera som metode for å finne rådyrkalver som trykker i graset like før grasslått på 1.slått (juni måned).

Averøy kommune fikk i 2019 finansiert prosjektet med et tilskudd på 83000 kr fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet har pågått over to år og har vært vellykket. Prosjektrapporten (PDF, 5 MB) er nå ferdig.

 

Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023

Kommunestyret vedtok i møte den 30.10.2017 målsetting for forvaltning av hjort, rådyr og elg i Averøy.

Hjort:
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr år.
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk.

Rådyr:
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 påkjørsler pr år.
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.

Elg:
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.

 
 

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 30.10.2017 Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune.

§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:
       Hjort:   900 dekar i hele kommunen.
       Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.

Vedtaket i Averøy kommunestyre (PDF, 2 MB)

 

Bestandsplan for hjortevilt fra 2018-2020

De 3 storvaldene Framsida storvald, Vestsida jaktområde samt Rånes-Kvernes storvald har gått sammen i et bestandsplanområde og fått godkjent en felles Bestandsplan og avskytningsplan for hjort og rådyr Averøy bestandsplanområde 2018-2020 (PDF, 2 MB)

Nordsida Storvald har fått godkjent  Bestandsplan for hjort og rådyr Nordsida storvald 2018-2020 (PDF, 2 MB) for eget vald.
 
 

Rapport fra storviltjakta 2020

418 hjorter og 192 rådyr ble skutt under storviltjakta i Averøy i 2020.

 

Rapporter om påkjørsler og ettersøk av vilt i Averøy kommune

 

Irregulær avgang av vilt

 

Resultater fra Bedre Rådyrjakt - prosjektet


Bedre hjorteviltjakt

Norges Jeger og Fiskerforbund har gjennomført undersøkelser om bl.a. hvorfor hjortevilt blir skadeskutt, og hvilke faktorer på påvirker dette. Averøy er med i "Bedre rådyrjakt"
 

Masteroppgave om hjort og rådyr i Averøy 

Åsa Fredly skrev i 2006 masteroppgave på universitetet for miljø- og biovitenskap om forholdet mellom hjort og rådyr i Averøy. Oppgaven inneholder bl.a. forskjeller og likheter i områdebruk, vomanalyser som viser hvilken mat artene foretrekker, konkurranse artene imellom.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy