Planer og rapporter

 

Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune 2018-2023

Kommunestyret vedtok i møte den 30.10.2017 målsetting for forvaltning av hjort, rådyr og elg i Averøy.

Hjort:
En bestandsstørrelse for hjort som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på mellom 135 og 170 skutte hjort pr år.
Forholdet mellom koller og bukker skal i sett-hjort-registreringene ligge på mellom 1,0 og 2,0 koller pr bukk.

Rådyr:
En halvering av rådyrbestanden slik at antall påkjørsler av rådyr i trafikken reduseres ned mot 40 påkjørsler pr år.
Anbefalt uttak av rådyr er maksimalt 35% bukk og minimum 40% kalv.

Elg:
En bestandsstørrelse for elg som er tilnærmet konstant ved et jaktuttak på 2 - 4 skutte elg pr år.
Kjønnsforholdet i sett-elg-registreringene skal ligge på mellom 1,0 - 1,5 kyr pr okse.

 
 

Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr, Averøy kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 30.10.2017 Forskrift om minsteareal for jakt på hjort og rådyr i Averøy kommune.

§ 1. Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Averøy kommune.

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:
       Hjort:   900 dekar i hele kommunen.
       Rådyr: 150 dekar i hele kommunen.

Vedtaket i Averøy kommunestyre (PDF, 2 MB)

 

Bestandsplan for hjortevilt fra 2018-2020

De 3 storvaldene Framsida storvald, Vestsida jaktområde samt Rånes-Kvernes storvald har gått sammen i et bestandsplanområde og fått godkjent en felles Bestandsplan og avskytningsplan for hjort og rådyr Averøy bestandsplanområde 2018-2020 (PDF, 2 MB)

Nordsida Storvald har fått godkjent  Bestandsplan for hjort og rådyr Nordsida storvald 2018-2020 (PDF, 2 MB) for eget vald.
 
 

Rapport fra storviltjakta 2019

333 hjorter og 184 rådyr ble skutt under storviltjakta i Averøy i 2019.

Det er kommet en ny versjon av Hjorteviltregisteret der mange funksjoner ikke fungerer. Det er derfor ikke mulig å hente ut tallmateriale for sett-hjort, slaktevekter og viltpåkjørsler. Vi har derfor ikke muligheter for å lage en fullverdig rapport om storviltjakta for 2019.

 

Rapporter om påkjørsler og ettersøk av vilt i Averøy kommune

 

Irregulær avgang av vilt

 

Resultater fra Bedre Rådyrjakt - prosjektet


Bedre hjorteviltjakt

Norges Jeger og Fiskerforbund har gjennomført undersøkelser om bl.a. hvorfor hjortevilt blir skadeskutt, og hvilke faktorer på påvirker dette. Averøy er med i "Bedre rådyrjakt"
 

Masteroppgave om hjort og rådyr i Averøy 

Åsa Fredly skrev i 2006 masteroppgave på universitetet for miljø- og biovitenskap om forholdet mellom hjort og rådyr i Averøy. Oppgaven inneholder bl.a. forskjeller og likheter i områdebruk, vomanalyser som viser hvilken mat artene foretrekker, konkurranse artene imellom.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy