Ledige boligtomter - Kommunale og private

Dette er en oversikt over byggeklare kommunale og private boligtomter i Averøy.

Den viser hvor i kommunen boligfeltene ligger og gir informasjon om hvor en kan henvende seg for å få nærmere opplysninger om de enkelte tomtene.

 • lerDet er rikelig med ledige byggeklare boligtomter i Averøy fordelt på kommunale og private boligfelt, spredt over hele kommunen.
 • De fleste tomtene er i private felt. Kommunen sluttet for en del år siden å bygge ut egne felt, men det er fortsatt en del ledige kommunale tomter.
 • I tillegg til de felt som er vist i denne oversikten finnes det også godkjente boligfelt som ikke er klargjort for bygging. Noen få felt er foreløpig ikke kommet med i oversikten pga. mangel på oppdatert informasjon.
 • Tomteprisen varierer etter utbygger og beliggenhet. For mer informasjon må en ta kontakt med den enkelte tomteeier/utbygger.
 • For de fleste boligfeltene er det lagt inn enkle detaljkart som viser hvilke tomter som er ledige. For de felt hvor det er opplyst om egne sider med salgsinfo har vi lenket til disse.
 • Velkommen som husbygger i Averøy!!

Oversiktskartet under viser de felt som er med i denne oversikten. Boligfeltene i artikkelen har samme nummerering som vist i kartet. Kommunale felt er markert med rød farge og de private med blå farge. Klikk på feltnavnet under oversiktskartet eller bla deg nedover i artikkelen for å finne opplysninger om det enkelte feltet.
    

Kartutsnitt som viser plasseringen av de forskjellige boligfelta - Klikk for stort bildeKartutsnitt som viser plasseringen av de forskjellige boligfelta

 

Kommunale:

 1. Langøy boligfelt, Langøyneset
 2. Hendvarden, Henda
 3. Vebenstadkollen, Bådalen
 4. Stene boligfelt, Steinsgrenda
 5. Hjertåsen, Kårvåg
 6. Kvernes boligfelt
 7. Lauvhaugen Sør, Bremsnes
 8. Bruhagen Sentrum

Private:

 1. Øksenvåghøgda boligområde, Øksenvågen
 2. Sandbukt Øvre II boligfelt, Bremsnes
 3. Markvikneset boligfelt, Ekkilsøya
 4. Røsandåsen
 5. Steinsvikhøgda
 6. Hasseløy Boligfelt Sør
 7. Nasvik boligfelt
 8. Grindhaugen
 9. Langøen Vest/Langøyhøgda
 10. Kårvåg Boligfelt

 

Kommunale boligfelt og tomter:

1. Langøy boligfelt, Langøyneset

I Langøy boligfelt er det 4 ledige kommunale boligtomter..
Nærhet til barnehage, eldreboliger og nærbutikk

Kontaktinfo:

Averøy kommune v/Martin Roald Waagen
Adresse: Postboks 152, 6538 AVERØY
Telefon: 71513554
E-post: martin.waagen@averoy.kommune.no 

2. Hendvarden, Henda

Større felt som ble godkjent i 1987 med totalt 42 boligtomter. Feltet ligger på østsiden av Hendvarden mot Hendvika. I den delen av feltet som åpnet for utbygging er det 10 ledige tomter.

Kontaktinfo:

Averøy kommune v/Martin Roald Waagen
Adresse: Postboks 152, 6538 AVERØY
Telefon: 71513554
E-post: martin.waagen@averoy.kommune.no 

3. Vebenstadkollen, Bådalen

Større eldre boligfelt på Vebenstad i Bådalen. Feltet har 6 ledige boligtomter.
Tomer merket L* har usikker byggegrunn. Her må det foretas geotekniske vurderinger før tiltak kan gjennomføres.
Nærhet sjø, til friskolen og eldreboliger

Kontaktinfo:

Averøy kommune v/Martin Roald Waagen
Adresse: Postboks 152, 6538 AVERØY
Telefon: 71513554
E-post: martin.waagen@averoy.kommune.no 

4. Stene boligfelt, Steinsgrenda

Boligfelt i Steinsgrenda. Her er 7 ledige eneboligtomter og 2 litt større tomter som er beregnet for konsentrert småhusbebyggelse. 
Nærhet til eldreboliger og nærbutikk.

Kontaktinfo:

Averøy kommune v/Martin Roald Waagen
Adresse: Postboks 152, 6538 AVERØY
Telefon: 71513554
E-post:martin.waagen@averoy.kommune.no 

5. Hjertåsen, Kårvåg

Middels stort boligfelt på Kårvåg med 1 ledig boligtomter. For denne tomten må kjøper selv skaffe seg veirett via privat vei.

Kontaktinfo:

Averøy kommune v/Martin Roald Waagen
Adresse: Postboks 152, 6538 AVERØY
Telefon: 71513554
E-post: martin.waagen@averoy.kommune.no 

6. Kvernes boligfelt

Middels stort boligfelt på Kvernes. Det er 1 ledig tomt i feltet.

Kontaktinfo:

Averøy kommune v/Martin Roald Waagen
Adresse: Postboks 152, 6538 AVERØY
Telefon: 71513554
E-post: martin.waagen@averoy.kommune.no 

7. Lauvhaugen Sør, Bremsnes

Større eldre boligområde på Bremsnes med 1 ubebygd kommunal tomt igjen.

Kontaktinfo:

Averøy kommune v/Martin Roald Waagen
Adresse: Postboks 152, 6538 AVERØY
Telefon: 71513554
E-post: martin.waagen@averoy.kommune.no 

8. Bruhagen Sentrum

2 ledige boligtomter på på nordsiden av dagsenteret og kommunehuset. Bygningene på eiendommene samt det gamle kommunehuset er revet.

Kontaktinfo:

Averøy kommune v/Martin Roald Waagen
Adresse: Postboks 152, 6538 AVERØY
Telefon: 71513554
E-post: martin.waagen@averoy.kommune.no 

 

Private boligfelt og tomter:

9. Øksenvåghøgda boligområde, Øksenvågen

Øksenvåghøgda boligområde ligger på høyden mellom Øksenvågen og Lilleøksenvågen. Feltet har sjøen som nærmeste nabo og med panoramautsikt mot storhavet, skipsleia, Grip fyr, Kristiansund og Stavneset. Det kun 10 min avstand til sentrum i Kristiansund og 10 min til kommunesentret på Bruhagen.

KBBL Bygg AS har 5 ledige tomter i feltet. Det gjelder tomt 5,17,18, 20 og 22. Tomtene vises i kartutsnittene under. (ref. KBBL)

Kontaktinfo:

(Oppdatert kontaktinfo mangler)
Adresse: 
Telefon: 
E-post: 
Hjemmeside:  

10. Sandbukt Øvre II boligfelt, Bremsnes

Sandbukt Øvre II boligfelt ligger i Øvre Sandbuktveien i Kvarsvika på Bremsnes. Det er et etablert boligfelt i naturskjønne omgivelser med nærhet til sjø og turområder. Det er kort avstand til Bruhagen og Kristiansund. Feltet består av 7 tomter hvorav 4 er ledige. (ref. utbygger).
Hva som er ledig framgår av kartutsnittene under.

Kontaktinfo:

Einar Mork snekkerverksted AS, v/ Henning Mork
Adresse: Kornstadveien 27, 6531 AVERØY
Telefon: 90644301
E-post:  henning@einarmork.no
Hjemmeside: http://www.einarmork.no/ 

11. Markvikneset boligfelt, Ekkilsøya

Markvikneset boligfelt er et mindre boligfelt med 10 eneboligtomter. Feltet ligger sjønært på nordøstsiden av Ekkilsøya mot Sveggevika. Innfor planområdet er det også regulert inn en småbåthavn med naustområde.

Feltet ble godkjent i 2014 og er ferdig opparbeidet. Det er 3 ledige boligtomter i feltet.

Kontaktinfo:

Ole Aakvik
Telefon: 911 30 364
E-post: oleaakvik@yahoo.com 

12. Røsandåsen

Tomtene har flott beliggenhet på Røsand i Averøy, og med kun ca. 15 minutters reisetid til Kristiansund sentrum. Røsandåsen Boligfelt ligger sentralt til mellom Bruhagen og Bremsnes. Området regnes som et godt sted for barn. Nydelig utsikt og gode solforhold er felles for tomtene. De øverste tomtene grenser til friområde og ligger høyt og fritt. Her kan du nyte solnedgangen på sene sommerkvelder.

På feltet er det etablert barnehage i tillegg til sandvolleyballbane, lekeplass, gapahuk og kunstgressbane. Feltet er ferdig utbygd med infrastruktur som veier, vann, strøm, avløp og gatelys. Tomtene har umiddelbar nærhet til fine tur- og rekreasjonsområder som Røsandberget og Røsandstranda hvor det også et etablert småbåthavn. Det er dessuten gangavstand til Rema 1000 og treningssenter. Kort avstand til Bruhagen med barne- og ungdomsskole, svømmehall, butikker, vinmonopol og offentlig tjenestetilbud. (ref. utbygger)

Kontaktinfo:

Betonmast Røsand Tomter AS
Kontaktpersoner: Eskild Røsand 97552900 og Hans Jørgen Lundby 98206116
E-post: hans.jorgen.lundby@betonmast.no 

13. Steinsvikhøgda

Steinsvikhøgda er et helt nytt boligfelt med solrik og barnevennlig beliggenhet. Her er det gangavstand til barne- og ungdomsskole, butikksenter, idrettshall, kunstgressbane, svømmehall og kulturskole. Barna vil få en trygg skolevei med gangvei fra boligfeltet. På Steinsvikhøgda har du i tillegg flotte turområder og sjøen i umiddelbar nærhet. Beliggenheten er sentral med kun et par minutters kjøring til Averøy sentrum, og ett kvarters kjøring til Kristiansund (ref. utbygger).

Boligfeltet består av ca. 160 tomteenheter fordelt på tomter for enebolig, to-mannsboliger, rekkehus og leiligheter. Det til nå bygd 11 frittstående eneboliger innenfor delfelt B8. Høsten 2018 blir det salgsstart for 2. byggetrinn, som består av 8 nye hus av samme type som lengre vest i delfelt B8.I første halvdel av 2019 skal det bygges vei og infrastruktur frem til de første 14 av 29 frittliggende eneboligtomter, som ligger lengre inn på feltet (se kartutsnitt).

Kontaktinfo:

(Kontaktinfo mangler)
Adresse: 
Telefon: 
E-post: 
Hjemmeside:  

14. Hasseløy Boligfelt Sør

Feltet ligger helt sørvest på Hasløya i innseilingen til Hasløysundet, med sjølinje mot sør og panoramautsikt mot Hustadvika, Romsdalsfjellene, fjellene på Averøya og videre østover. Flott natur og turløyper i nærområdet. Tomtene er store fra 1100 m2 til 1850 m2, med fellesområde og flott havutsikt. Feltet er ferdig opparbeidet med strøm, vann, vei og kloakk helt fram til tomtegrensen (ref. utbygger)

Kontaktinfo:

Kristian Bjørn Lysø
Adresse: Hasløyveien 239, 6533 AVERØY
Telefon: 71515101 (jobb) / 90015101 (mobil)
E-post: kekke@jangaard.no (jobb) og kekke.l@hotmail.com (privat)

15. Nasvik boligfelt

Nasvik boligfelt ligger ved Nasvika på innersiden av Averøya mellom Kornstad og Tøvika. Feltet ble godkjent i 2013. Det er regulert inn 16 boligtomter. Veier og annen infrastruktur er på plass. Hva som er ledig framgår av kartutsnittene under.

Kontaktinfo:

John Gunnar Nasvik
Adresse: Nasvikveien 60, 6532 AVERØY.
Telefon: 47176877
E-post: john_g_nasvik@hotmail.no

16. Grindhaugen

Mindre boligfelt sør for fylkesveien ved Kårvåg Barnehage og Kårvåghallen. Gangavstand til framtidig ny barneskole som er under planlegging. Veier og annen infrastruktur er på plass. Alle boligtomter som ikke er bebygd er ledig (se tomtedelingen i reguleringsplanen). Det er ledig 3 eneboligtomter og 10 tomannsboligtomter

Kontaktinfo:

Sigbjørn Hoel
Grindhaugveien 19, 6532 AVERØY
Telefon: 90653503
E-post: sigbjorn@mrbb.no

17. Langøen Vest/Langøyhøgda

Et nyere tomteområde beliggende på vestsiden av Langøya. Feltet ligger på en høyde. De fleste tomter har havutsikt. Gode solforhold fra morgen til kveld. Gangvei er etablert langs fylkesveien fram til barnehagen.

MER info kommer.

Kontaktinfo:

(Kontaktinfo mangler)
Adresse: 
Telefon: 
E-post: 
Hjemmeside: 

18. Kårvåg Boligfelt

Kårvåg Boligfelt er under etablering. Feltet består av 63 boligtomter og grenser ned mot Kårvåg bukta med nærhet til dagligvare, barnehage og ny skole under bygging. Det skal etableres en småbåthavn med plass til ca. 70 i tilknytning til det nye sjøsportsenteret på området. 

Tomtene varierer i størrelse fra 800 til 1.200 kvadratmeter i flatt og svakt skrånende terreng ned mot sjøen

Kontaktinfo:

EiendomsMegler1 v/ Morten Høvik
Telefon: 94835453
E-post: morten.hovik@em1.no

Sture Visnes Utheim
Telefon: 47466601
E-post: sture@stranda.net