Her søker du

Søknadsskjemaer for byggesak 

Du kan laste ned alle skjemaene som benyttes i en byggesak fra hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. 

Søknadsskjemaer for byggesak finner du her. 

Du kan bruke enklere skjema for søknad og nabovarsling hvis du skal bygge en frittliggende bygning på mindre enn 70 kvadratmeter eller et tilbygg mindre enn 50 kvadratmeter. 

Søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter på boligeiendom finner du her. 

Søknaden kan leveres direkte til servicekontoret eller e-post til post@averoy.kommune.no

Søk digitalt 

Du kan også benytte digitale løsninger for utfylling og innsending av søknad.

Veiviseren fra Norkart hjelper deg å finne ut om du må søke og hvilken søknad du må sende. Du kan bruke løsningen til å sende søknaden digitalt til kommunen. 

Alle kan bruke tjenesten til Norkart. 

Gå til leverandøren.

Byggeplanleggeren til 3DBolig kan hjelpe deg å lage tegningene du trenger til byggesøknaden. 

Gå til leverandøren. 

 

Les mer om digitale tjenester for byggesøknader for privatpersoner på DiBKs hjemmeside her. 

Er du profesjonell søker kan du se hvilke løsninger du kan bruke på DiBKs hjemmeside her.