Hvordan kontakte oss

Her finner du informasjon om hvordan du kontakter oss på byggesak i Averøy kommune. 

Byggesøknader, henvendelser og nye dokumenter i pågående byggesaker skal sendes til post@averoy.kommune.no

Du kan enkelt bestille møte med en byggesaksbehandler på våre nettsider dersom du har generelle spørsmål om byggesak eller ønsker en forhåndskonferanse. Møtet kan være fysisk, på telefon eller på teams. Standardtid for møte er en halv time. Dersom du tenker det ar lengre tid kan du bestille to møter i sammenheng. 

Ordningen medfører at det ikke lengre er mulig med drop-in hos byggesaksbehandler. 

Vi håper denne bookingløsningen kan bidra til en rask og forutsigbar dialog mellom innbyggere og saksbehandlere, og en mer effektiv saksbehandling.

Innbyggere som har behov for en avtale med byggesak, men som ikke har mulighet til å benytte seg av bookingløsningen, kan få hjelp ved å ta kontakt med kommunens servicekontor. 

Bestill møte med byggesaksbehandler her