Reguleringsplaner

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Den består av et plankart med tilhørende bestemmelser.

Gjeldende reguleringsplaner og planer under behandling finner du i innsynløsningen PlanInnsyn.

Ytterligere informasjon om reguleringsplaner finner du i menyvalget Lage ny reguleringsplan

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 94 18 61 29
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 94 18 61 32

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy