Reguleringsplaner

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Den består av et plankart med tilhørende bestemmelser.

Gjeldende reguleringsplaner og planer under behandling finner du i innsynløsningen PlanInnsyn.

Ytterligere informasjon om reguleringsplaner finner du i menyvalget Lage ny reguleringsplan

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 51 35 53
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 71 51 35 54

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy