Reguleringsplaner

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Den består av et plankart med tilhørende bestemmelser.

Gjeldende reguleringsplaner og planer under behandling finner du i innsynløsningen PlanInnsyn.

Ytterligere informasjon om reguleringsplaner finner du i menyvalget Lage ny reguleringsplan