Jakttider, fellingsavgift og viltfond

Miljødirektoratet har fastsatt jakttider i forskrift gjeldende fra 1.april 2017 tom 31.03.2022. 


Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 

Jakttid på de vanligste viltartene:

 • Hjort :                          01.09. – 23.12.
 • Rådyrbukk:                 10.08. – 23.12.
 • Rådyr (kalv og geit):  25.09. – 23.12.
 • Grågås                        10.08. – 23.12.
 • Kanadagås:                10.08. - 23.12.


Jakttider små rovdyr:

 • Mink:          hele året
 • Rødrev:     15.07 – 15.04 
 • Grevling:    21.08 – 31.01
 • Mår:           01.11 – 15.03
 • Røyskatt:   21.08 – 15.03


Dager med jaktforbud:

 • f.o.m. 24.12 t.o.m. 31.12
 • langfredag
 • påskeaften
 • 1. påskedag


Fellingsavgift:

Miljødirektoratet fastsetter maksimumsnivå på felleingsavgifter på hjort, elg og villrein. Averøy kommune har vedtatt å følge maksimumssatsene. Fellingsavgiften betales til kommunens viltfond ut i fra hva som er skutt.


Viltfondet:

Alle kommuner som har åpnet for jakt på elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Inntektene til kommunale viltfond er den offentlige fellingsavgiften for elg og hjort og fondets årlige avkastning.

Viltfondsmidler kan brukes til:

 • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer i kommunen og nabokommuner. Dette skal skje gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen.
 • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
 • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.


Viltfondsmidler kan ikke brukes til:

 • Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv.).
 • Å erstatte skader voldt av vilt.
 • Skuddpremier.

Viltfondet i Averøy kommune brukes i all hovedsak til ettersøk av påkjørt og skadet vilt, tilskudd til storvaldene og å arrangere jegermøte.

Regnskap for viltfondet finner du i Rapport om påkjørsler og ettersøk av vilt i Averøy kommune (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy