Bestille naboliste og forenklet situasjonskart

Naboliste og situasjonskart brukes som en del av byggesøknaden og bestilles av den som skal søke om tiltak. Naboliste er en oversikt over aktuelle naboer og gjenboere, og et forenklet situasjonskart benyttes for å utforme en situasjonsplan som skal følge med søknad om tiltak til kommunen. 

Averøy kommune har inngått avtale med Ambita AS (Infoland) om levering av blant annet meglerpakker, nabolister med mer.

Tjenesten er kostnadsbelagt. Den er tilgjengelig for både privatpersoner med kredittkortbetaling, og for profesjonelle kunder som oppretter kundeavtaler.

Nabolister og forenklet situasjonskart bestilles herfra.

Systemet er åpent for bestilling 24 timer i døgnet.

Det presiseres at opplysningene fra nabolisten kun kan brukes i forbindelse med det aktuelle tiltaket jf. matrikkelloven § 30.