Skoleutbygging

Det skal bygges ny barneskole i den sørvestlige delen av kommunen (Rangøykrysset). Skolen skal stå ferdig til innflytting høsten 2022. Følg framdriften i prosjektet på denne siden

Det er mange milepæler og faser i planleggingen av den nye barneskolen. Plankomiteen, som består av ordfører Ingrid Rangønes, varaordfører Ann-Kristin Sørvik og kommunestyrerepresentant Trond Bjørshol følger opp prosjektet og planleggingen. I tillegg er tillitsvalgte og verneombud representert i planarbeidet.  Leder for plan- og utvikling/tekniske tjenester, Martin Karlsen, leder prosjektet.

1. Nye skolekretsgrenser ble vedtatt i 2018

2. Reguleringsplan ble godkjent våren 2019

3. Det er inngått skriftlige avtaler om kjøp av nødvendig grunn fra de eiendommer som blir berørt av utbyggingen. Fradeling og eiendomsoverdragelser skjer fortløpende.

4. Plankomiteen vil utrede idrettshall i forbindelse med skolen. Innhold skal i større grad legges til rette for aktiviteter som har kommet fram gjennom en behovskartlegging, med ønske om større grad av egenorganisert aktivitet for mindre grupper.

5. Arbeidet med romprogram pågår.

Her er framdriftsplanen for prosjektet ny skole i Averøy. (XLSX, 17 kB)

Artikkelliste