Tema- og sektorplaner

Her en oversikt over tema- og sektorplaner:

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020 ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2016. Denne planen er primært et verktøy for å styre utbygging av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftslivsanlegg.

Plandokumenter:
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 (PDF, 3 MB)
Vedlegg til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 (PDF, 16 MB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 182 kB)

Handlingsplan 2017-2020 (korrigert 2019) anlegg - rammevilkår - turstier (PDF, 112 kB)
 

Handlingsplan 2017-2020 (korrigert 2020) anlegg - rammevilkår - turstier (PDF, 252 kB)

Omsorgsplan

Omsorgsplan 2016 - 2025 ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2016. Omsorgsplanen evaluerer og beskriver dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorgstjenestene i kommunen. Planen peker i hovedsak på utviklingstendenser og behov fram mot 2025 og utleder til en handlingsdel.

Plandokumenter:
Omsorgsplan 2016 – 2025 (PDF, 2 MB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 291 kB)
Omsorgsplan revidert 2018 (PDF, 6 MB)

Kulturminneplan 2019 - 2030

Kommunestyret vedtok 27. august 2019 kulturminneplan for Averøy 2019 - 2030 (PDF, 7 MB).

Plan for habilitering og rehabilitering

Plan for habilitering og rehabilitering 2013 - 2017 ble vedtatt av kommunestyret 16.12.2013. Planen beskriver medvirkning og tverrfaglig samarbeid for med brukeren i sentrum. Planen følges opp med individuelle planer for hver enkelt bruker.

Plandokumenter:
Plan for habilitering og rehabilitering 2013 – 2017 (PDF, 113 kB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 101 kB)
 

Plan for psykisk helsearbeid

Plan for psykisk helsearbeid 2015 - 2020 ble vedtatt av kommunestyret 22.06.2015. Planen gir en beskrivelse av dagens tilbud og mål. Planen tar altså utgangpunkt i dagens situasjon, der målet er å gi et forsvarlig og tilfredsstillende tilbud, og samtidig gjøre et utviklingsarbeid innenfor gitte rammer.

Plandokumenter:
Plan for psykisk helsearbeid 2015 - 2020 (PDF, 410 kB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 199 kB)
 

Ruspolitisk handlingsplan

Ruspolitisk handlingsplan 2016 - 2020 ble vedtatt i kommunestyre 05.09.2016.

Plandokumenter:
Ruspolitisk handlingsplan 2016 - 2020 (PDF, 555 kB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 268 kB)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018 - 2021 (PDF, 2 MB) ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2017.

Strategisk næringsplan

Felles strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund med strategisk del for perioden 2006 - 2020 og en handlingsplan for 2006 ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2005

Plandokumenter:
Strategisk næringsplan - felles for Averøy, Frei og Kristiansund (PDF, 5 MB)
 

Trafikksikkerhetsplan

Kommunedelplan for trafikksikkerhet og forebyggende arbeid for perioden 2010-2014 ble vedtatt av kommunestyret 20.09.2010 i sak KST 39/2010. Planen skal være et viktig styringsverktøy for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Den viser blant annet hvilke områder og tiltak som er prioritert i planperioden.

Plandokumenter:
Trafikksikkerhetsplan 2010-2014 (PDF, 8 MB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 61 kB)
 

Landbruksplan

Landbruksplanen for Averøy 2008-2011 ble vedtatt av kommunestyre i sak 18/08 - 19.05.2008.

Plandokumenter:
Landbruksplan for Averøy 2008 – 2011 (PDF, 2 MB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 53 kB)
 

Energi og klimaplan

Energi og klimaplan for Averøy ble vedtatt av kommunestyre 22.02.2010

Plandokumenter:
Energi og klimaplan for Averøy (PDF, 797 kB)
Vedtak m/saksframlegg (PDF, 33 kB)

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502
Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 941 86 129

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy