VA-normen

Det er utarbeidet en felles kommunalteknisk VA norm for kommunene Aure, Averøy, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Denne normen inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvaliteten med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.

VA normen representerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan de kommunaltekniske anleggene skal utformes. Det blir i stor grad vist til NORSK VANN/Norsk Rørsenters VA miljøblad for detaljutforming av ulike anleggsdeler. Normen er vedtatt i kommunestyrene.

Bruk av alternative løsninger/materiale er ikke forbudt, men i slike tilfeler skal disse godkjennes særskilt av VA ansvarlig i kommunen.

VA normen er basert på malen til NORSK VANN. 


VA-normen m/vedlegg:

Kommunalteknisk VA norm av mai 2015 (PDF, 345 kB)


Vedlegg:

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 47 68 49 16

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord: 09:00 - 14:00
Resepsjon: 10:00 - 14:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy