VA-normen

Det er utarbeidet en felles kommunalteknisk VA norm for kommunene Aure, Averøy, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Denne normen inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvaliteten med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget.

VA normen representerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan de kommunaltekniske anleggene skal utformes. Det blir i stor grad vist til NORSK VANN/Norsk Rørsenters VA miljøblad for detaljutforming av ulike anleggsdeler. Normen er vedtatt i kommunestyrene.

Bruk av alternative løsninger/materiale er ikke forbudt, men i slike tilfeler skal disse godkjennes særskilt av VA ansvarlig i kommunen.

VA normen er basert på malen til NORSK VANN. 


VA-normen m/vedlegg:

Kommunalteknisk VA norm av mai 2015 (PDF, 345 kB)


Vedlegg: