Priser og gebyrer

5 Husleie 2024

Det vedtas en økning av husleiepris på 4,3% fra 01.01.2024 på lokaler som sist ble regulert i 2022.

5.1 Omsorgsboliger

Husleie - omsorgsboliger
Omsorgsboliger 2024
Demensboliger Bremsnes 10 147,- (16 stk.)
Kårvåg bofelleskap 6 156,- (5 stk.)
Langøy bofelleskap 7 750,- (8 stk.)
Averøy omsorgssenter 7 372,- (10 stk.)
Tomannsbolig Kårvåg 7 587,-
Furuveien 9 C 7 888,-
Bolig nr. 4 ved Kårvåg bofelleskap 7 927,-

5.2 Lokaler

Husleie - lokaler kommunehus
Lokaler 2024
Kontorlokale kommunehus Kr. 1 852,-

5.3 Kommunale boliger

husleie kommunale boliger
Kommunale boliger 2024
Averøyveien 65A 7 668,-
Averøyveien 65B 8 307,-
Djupmyrveien 16 12 034,-
Abrahamsveien 5A 9 585,-
Abrahamsveien 3C 9 585,-
Dahlbakken/Andel nr. 1 8 595,-
Abrahamsveien 12A 7301,-
Abrahamsveien 12B 7301,-
Abrahamsveien 12C 7301,-
Småhus Vebenstadkollen 41 5558,-
Småhus Vebenstadkollen 33B 5558,-
Småhus Gjøtenveien 16A 5558,-
Småhus Gjøtenveien 16B 5558,-
Småhus Gjøtenveien 16C 5558,-