Priser og gebyrer

4 Satser for leie kommunale anlegg 2024

Satsene for 2024 oppjusteres med veiledende 4,3 %, riktignok noe avrundet. 

4.1 Svømmehall med badstue

Satser for kommunale anlegg - svømmehall med badstue
A – svømmehall med badstue 2024
Voksne 115 kroner
Barn 4 – 18 år 70 kroner
Klippekort - Voksne 10 klipp 630 kroner
Klippekort barn/uføre/pensjonister 315 kroner
Leie av svømmehall m/badstue pr. time 1000 kroner
Leie av svømmehall u/badstue pr. time 865 kroner
Leie av svømmehall m/badevakt 1 465 kroner
Leie av kun badstue 240 kroner

 

4.2 Idrettshall

Satser for kommunale anlegg - idrettshall
B - Idrettshall 2024
Pr time (Halv pris for halv hall) 550 kroner
Pr time kamper/stevner 815 kroner
Stevner cup/helg (fredag etter kl. 16.00 og lørdag/søndag) 3 705 kroner

 

4.3 Idrettsanlegg

Satser for kommunale anlegg - idrettsanlegg
C - Idrettsanlegg 2024
Trening pr time 550 kroner
Stevner cup/helg (fredag etter kl. 16.00 og lørdag/søndag) 3 705 kroner

 

4.4 Kunstgressbane

Satser for kommunale anlegg - kunstgressbane
D - Kunstgressbane 2024
Trening pr time 550 kroner
Kamper pr time 815 kroner
Stevner cup/helg (fredag etter kl. 16.00 og lørdag/søndag) 3 705 kroner

 

4.5 Samfunnshus

Satser for kommunale anlegg - samfunnshus
E – Samfunnshus 2024
Storsal pr gang. Møte 495 kroner
Storsal pr gang. Trim m/garderober 560 kroner
Foajeen inkl. kjøkken 870 kroner
Samfunnssalen 1 545 kroner
Sluttede lag 20% av billettsalget - minsteleie 1 545 kroner

Sluttede lag: 20% av billettsalget. Er bevertning inkludert i billettprisen kan 1/3 av billettinntekten trekkes fra beregningsgrunnlaget (k-sak 144/98). Minsteleie 1545 kroner

4.6 Skolelokaler

Satser for kommunale anlegg - skolelokaler
F – utleie av skolelokaler 2024
Gymsal pr gang 390 kroner
Klasserom pr gang 280 kroner
Sløydsal/tekstil 480 kroner

 

4.7 Skolelokaler Bruhagen barneskole

Satser for kommunale anlegg - skolelokaler Bruhagen barneskole
Utleie av skolelokaler ved Bruhagen BS 2024 Merknad
Kjøkken pluss vestibyle 540 kroner
Klasserom pr gang 325 kroner
Amfi 615 kroner
Sløydsal/tekstil 490 kroner
Personalrom/møterom 330 kroner
Større arrangementer der vestibyle med omliggende rom benyttes 2 195 kroner inkl. dekketøy, stoler og bord mv

 

4.8 Kommunehus

Satser for kommunale anlegg - kommunehus
G – utleie kommunehus 2024
Møterom 3. etasje 340 kroner
Kommunestyresal/kantine/kjøkken 2 195 kroner