Priser og gebyrer

2 Satser SFO 2024

Satsene for betaling for SFO fastsettes slik for 2024

Betalingssatser skolefritidsordningen (SFO)
Tilbud Pris/mnd Kost/mnd Morgenopphold
5 dager 3255 330 1560
4 dager 2640 265 1285
3 dager 1995 205 970
2 dager 1335 170 635
Tilfeldig opphold Kr. 175,- pr. time
10 timer pr. uke 1760 Beregnes ut fra antall dager

Sommer-SFO:  Kr. 1 010 pr. uke inkludert kost. Barn som ikke har ordinært SFO-tilbud kan kjøpe enkeltuker i perioder med skolefri (høstferie og vinterferie) for kr. 1 135 pr. uke.

Tilbudet for barn i SFO er relativt dyrt sammenliknet med f.eks. barnehagetilbudet. Dette henger bl.a. sammen med at det er kostbart å ha en forsvarlig minimumsbemanning uavhengig av hvor mange barn som benytter seg av ordningen på den enkelte skole. Tiltaket er primært for elever på 1. – 4. trinn. Eldre elever kan også gjøre seg nytte av dette ved spesielle behov.