Priser og gebyrer

6 Satser hjemmebaserte tjenester 2024

Abonnementsatser hjemmetjenesten 2024
Husstandens samlede alminnelige inntekter ABONNEMENTSSATSENE
Inntekt under 2 G 233,-
Inntekt 2 – 3 G 1 386,-
Inntekt 3 – 4 G 1 872,-
Inntekt 4 – 5 G 2 428,-
Inntekt over 5 G 3 223,-

Fra 1.5.2023 er 1 G = 118 620,-

Satsene justeres 01.05.2024 i hht. endring av grunnbeløpet i Folketrygden.

Egenbetaling

Egenbetaling skal ikke overstige kommunens utgifter. Satsen fastsettes til 368,- pr.time.

Leie av trygghetsalarm:

Kr: 365 pr.mnd. Betaling fra første måned

Egenbetaling middag, tørrmat og renholds artikler for beboere på LOS og LBF

4.590,- fast sats i måneden

6.1 Abonnementsatser for dagtilbud og middagsombringing

Abonnementssatser for dagtilbud og middagsombringing
Tjeneste Pris 2024
Dagsenter opphold 123,-
Transport DS en vei 54,-
Transport DS t/r 108,-
Middagsombr. 1/2 porsjon 70,-
Middagsombr. 1/1 porsjon 101,-

 

Middagsombringing til hjemmeboende: 

Middagsombringing til hjemmeboende er det laveste trinnet i omsorgstrappen. Det kan bidra til at behovet for tjenester høyere opp i trappa, som innleggelse på sykehjem, kan unngås eller utsettes. 

Satsene endres til kr. 101, halve porsjoner kr 70. inkludert levering. 

Dagtilbud for eldre: 

Dagsenter er et lavt trinn i tjenestene, og er viktig for å bremse behovet for tjenester langt oppe i omsorgstrappen. Tilbudet skal sikre behovet for aktivitet, sosial omgang og ernæring. 

Satsen justeres til kr. 123 inkludert alle måltider. 

Skyss: 

Utgifter til skyss er høyere enn det vi kan ta i betaling, da transportutgiftene er høye. Det er kun de som benytter seg av skyss som skal betale for dette.  Pris for skyss endres til kr. 54 pr. tur, kr. 108 for tur/retur.