Organisasjonskart

Averøy kommune er organisert som en to-nivå modell, med kommunedirektøren som øverste administrative leder, stab- og støttefunksjoner og 13 tjenesteenheter. I denne organisasjonsmodellen er ressurser, ansvar og myndighet delegert ut til hver enkelt enhetsleder.

         Organisasjonskart