Organisasjonskart

Averøy kommune er organisert som en to-nivå modell, med kommunedirektøren som øverste administrative leder, stab- og støttefunksjoner og tjenesteenheter. Bildet under er klikkbart.

OrganisasjonskartKommunedirektørServicekontoretLønn og personalØkonomikontoretSentraladministrasjonPlan og utvikling / tekniske tjenesterTildelingsenhetenNAV  AverøyAverøy sykehjemHjemmebaserte tjenesterBo- og habiliteringstjenestenBarn, familie og integreringBremsnes barnehageKårvåg barnehageBruhagen barneskoleKårvåg barneskoleAverøy ungdomsskoleAverøy kulturskole