Organisasjonskart

Averøy kommune er organisert som en to-nivå modell, med kommunedirektøren som øverste administrative leder, stab- og støttefunksjoner og tjenesteenheter. 

Bruk rullefelt (scrollbar) under figur for å se hele innholdet.