Årsberetning 2022

18 Integreringstjenesten

Integreringstjenesten har ansvar for bosetting av flyktninger i Averøy kommune. Vi har også ansvar for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

- Dette skal vi klare, sier Kirsti Guvsàm, Lise Kleven og Erik Næss på anmodningen fra IMDI om å bosette 100 flyktninger i 2022

2022 

Integreringstjenesten i Averøy kommune skulle først bosette 18 flyktninger i 2022. Verden ble brått forandret med Russlands invasjon i Ukraina. Det kom etter hvert mange flyktninger til Norge. Dette fikk også konsekvenser for Averøy kommune, hvor kommunestyret på grunn av krigen i Ukraina vedtok å ta imot 100 flyktninger i 2022.

Averøy bosatte 89 flyktninger i 2022. Noen fra Kongo, men de aller fleste fra Ukraina. Vi så på tilgang til boliger som den største utfordringen, men med god hjelp fra private aktører løste dette seg. Vi har også opplevd stort ønske om å bidra fra Averøys befolkning, både privatpersoner og frivillige organisasjoner.  Det er vi takknemlige for. Det er hele kommunen som integrerer flyktninger, det er ikke noe vi i integreringstjenesten kan gjøre alene.

Integreringstjenesten har gjennomgått store endringer i 2022. Å ta imot mange ganger flere flyktninger enn vi har gjort tidligere gjør at vi må organisere oss litt annerledes. Vi har fått mange nye utfordringer å forholde oss til, men vi har fokus på at våre brukere skal få et best mulig tilbud og ha en best mulig hverdag.

Kvalitetsarbeid

Integreringstjenesten fokuserer på

  • Å gi hver enkelt et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram, tilpasset den enkeltes behov og forutsetning. Vi klarer dette i stor grad, men vi jobber for å bli enda bedre.
  • At barn og unge skal ha et godt tilbud i barnehage og skole
  • At alle voksne og barn skal være aktive på fritiden
  • At alle voksne skal få en tilknytning til arbeidslivet raskest mulig
  • å finne/lage arenaer hvor innvandrere kan få praktisere norsk
  • at våre brukere skal bli selvstendige og selv klare å håndtere alle oppgaver som er nødvendige i en hverdag, inkludert kontakt med andre offentlige instanser

Arbeidsmiljø

I integreringstjenesten er det mange forskjellige og varierte oppgaver. Det gir oss en spennende hverdag. Vi synes vi samarbeider godt og at vi har et godt arbeidsmiljø.