Årsberetning 2022

Kårvåg barnehage

2022

Vi i Kårvåg barnehage er gode på å bruke naturen i rundt oss med planlagte og spontane turer flere ganger i uken. Vi tar vare på hverandre både store og små og er opptatt av å være tett på og dele barna i små grupper hvor de blir sett og verdsatt ofte. Vi prioriterer aldersinndelte avdelinger med egen småbarnsavdeling for barn mellom 1-3 år.

Voksne og barn jobber mye med dramatisering og de voksne har teater for barna en gang i måneden hvor barna får delta aktivt. I januar/februar reiser både store og små på en årlig leke tur. I 2022 gikk turen til verdensrommet på Moseskogen og Blåbærtua dro til Chile.

Kårvåg barnehage har tidligere vært med på et prosjekt gjennom PPT. «De utrolige årene”. Det var fokus på å skape positive relasjoner til barna, bringe barn i læringsposisjon, forebygge uro og problemer og håndtere atferdsproblemer når de er oppstått. Vi var veldig fornøyde med opplegget og prosjektet er nå godt innarbeidet i barnehagen. Vi tar det frem jevnlig på personalmøter for repetisjon og oppfriskning.

Vi hadde stor søknad barnehageopptaket i 2022 og vi har over flere år økt barnegruppene på begge avdelinger. Det har vært utfordrende å ha så mange små barn på avdelingene, men vi føler vi har fått det bra til ved å dele barna inn i mindre kjernegrupper i deler av dagen. Det har vært veldig positivt for både barna og de ansatte.

Ingelill Fladseth - Klikk for stort bildeIngelill Fladseth

Kvalitetsarbeid

Vi er med på et samarbeid/prosjekt sammen med nettverk Nordmøre. Der er både skoler og barnehager i Averøy kommune med. Fra 2022 til 2024 er søkelyset på språk og skriving i et inkluderende fellesskap. Vi har i Kårvåg barnehage to utviklingslærere som deltar på kurs i tillegg til leder. Mellom kursene gjennomfører vi et mellomarbeid sammen med resten av personalgruppa og barna. Utviklingslærerne har ansvar for å dele det vi lærer på kursene med resten av personalgruppa. Vi bruker deler av personalmøtene til dette.

I tillegg gjennomførte vi høsten 2022 tegn til tale kurs for hele personalgruppa over tre kvelder. Vi hadde også en kveld i samfunnssalen der alle ansatte i barnehagene på Averøya møttes. Tema her var psykisk helse. Vi har jobbet mye med refleksjoner i personalgruppa og da med mye søkelys på voksenrollen.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø har vært tema i medarbeidersamtalene og på flere personalmøter i 2022. Vi gjennomførte høsten 2022 medarbeiderundersøkelsen 10 faktor med høy svarprosent og et bra resultat. Vi har i etterkant jobbet med undersøkelsen på personalmøte hvor vi valgte oss ut to faktorer som vi skal jobbe mer med og bli bedre på, og to faktorer vi var fornøyde med som vi ønsker å ta vare på og utvikle enda mer. Personalet dro også høsten 2022 på tur til Oppdal. Der hadde vi fokus på språk og skriving og teambuilding. Det var kjekt å være sammen og det ble ei fin helg som er veldig positivt for arbeidsmiljøet.

Teambuiding Kårvåg barnehage - Klikk for stort bildeTeambuiding Kårvåg barnehage

Budsjett og regnskap 2022

År2022
Budsjett6 479 325,-
Regnskap5 954 406,-
Resultat524 919
Årsverk vår10,45
Årsverk høst11,90